Video đánh giá

"Răng ố vàng, không đẹp và khi làm răng xong tại Codofa màu răng rất tự nhiên, ai cũng khen rất nhiều. Tôi rất ưng ý."
"Bọc răng sứ tất cả bạn bè đều khen răng trắng sáng tự nhiên, vệ sinh răng miệng và ăn uống hoàn toàn giống như răng tự nhiên."
"Dán sứ Veneer tại Codofa xong tất cả bạn bè đều khen răng trắng sáng tự nhiên, vệ sinh răng miệng và ăn uống như răng tự nhiên.

Làm răng xong tất cả bạn bè đều khen răng trắng sáng tự nhiên, vệ sinh răng miệng và ăn uống hoàn toàn giống như răng tự nhiên.

Làm răng xong tất cả bạn bè đều khen răng trắng sáng tự nhiên, vệ sinh răng miệng và ăn uống hoàn toàn giống như răng tự nhiên.

Làm răng xong tất cả bạn bè đều khen răng trắng sáng tự nhiên, vệ sinh răng miệng và ăn uống hoàn toàn giống như răng tự nhiên.